Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=167

Go to Prosjekt Norge

Close

Sak 1 Publisert 1.07. 2008 Velkommen til PUS prosjektets offisielle hjemmeside

1 juli, 2008

1.07.2008 Ble prosjektets offisielle side gjort tilgjengelig på nettet. Det vil forsatt skje noe utviklingsarbeid ut over  høsten og nye artikler vil bli lagt ut fortløpende etter hvert som de blir ferdigstilt. Sidene er utarbeidet og designet av Stud.techn Amin Hadaddi som en del av hans mastergradsarbeid. I tillegg til Amin , har Elisabeth Krogh Svendsen (Terramar) og Catrine Eleonor Larsson (SINTEF) bistått i utviklingsarbeidet i vår 08.

comments powered by Disqus