Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=165

Go to Prosjekt Norge

Close

Sak 3 Publisert 22.08.2008 Ny Rapport fra arbeidspakke 2 Kunnskapsgrunnlaget

22 august, 2008

Rapporten tar for seg ulike tolkninger av ulike begrep innen usikkerhetsstyring og ulike prosesser som er beskrevet for usikkerhetsstyring. Uilke prosesser beskrives, og basert på disse etableres en generisk prosess/et generisk rammeverk for usikkerhetsstyring i prosjekter. Med dette på plass beskrives hva en kan trekke ut fra litteraturen av innhold i de ulike stegene i prosessen, samt hva en ikke finner mye litteratur på, det vil si det som oppleves som mangler i kunnskapsgrunnlaget, sett fra litteraturen. På dette grunnlag foreslås noen områder for videre forskning i forskningsprosjektet Praktisk styring av usikkerhet i prosjekteierperspektiv (PUS).  Rapporten kan bestilles ved av NSP hjemmeside.

comments powered by Disqus