Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=164

Go to Prosjekt Norge

Close

Sak 4 Publisert 25.08.2008 Forum nr 3 - går av stablen 4 sept

25 august, 2008

Da var vi halvveis! PUS -prosjektet har nå pågått i to år. Til dette forum har vi vært så heldige å få StatensVegvesen til å stille som vertskap. Dagen vil arrangeres i Statens Vegvesens lokaler på Bjørvika. Tema for dagen er: “Levende usikkerhetsstyring”, dette på grunn av at vi i våre undersøkelser har funnet at dersom usikkerhetsstyring skal være praktisk, må den være ”levende”. Sentrale elementer i levende usikkerhetsstyring er hvilken erfaring prosjektmedarbeiderne har med usikkerhetsstyring, hvordan usikkerhetene kommuniseres innad og utad, og hva som praktisk gjøres.

comments powered by Disqus