Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=155

Go to Prosjekt Norge

Close

10. Juni: PUS FORUM

19 mai, 2009

Invitasjon til PUS Forum 4:

Levende usikkerhet i praksis – suksesshistorier og erfaringsutveksling

 

Dersom usikkerhetsstyring skal være praktisk, må den være ”levende”. Dette har å gjøre med hvilken erfaring prosjektmedarbeiderne har med usikkerhetsstyring, hvordan usikkerhet kommuniseres innad og utad, og hva som praktisk gjøres. Levendeusikkerhetsstyring omhandler også involvering av prosjekteier i usikkerhetsstyringen.

PUS prosjektet har pågått i snart tre år og det har vært arbeidet mye med usikkerhetsstyring i deltakerbedriftene i denne perioden. I dette forumet ønsker vi å dele suksesshistorier og utveksle erfaringer fra bedriftenes arbeid med å etablere levende usikkerhetsstyring.

TID: Onsdag 10. Juni 09.00 – 16.00, STED: StatoilHydro Vækerø, Drammensveien 264, Oslo

For program og påmelding trykk her

comments powered by Disqus