Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=138

Go to Prosjekt Norge

Close

Mulighet for nærings-ph.d. innen prosjektledelse

10 mai, 2012

Trenger din organisasjon støtte til å få gjennomført et doktorgradsarbeid? Forskningsrådet har en utlysning på nærings-ph.d. som er åpen for interesserte organisasjoner.

Går du med en doktorgrad i magen?

Dette er en gylden mulighet for "prosjektpraktikere" til å tilegne seg forskerkompetanse, og bli en ressurs som vil være viktig for de organisasjoner som vil utvikle seg innen prosjektfaget. Forskningsrådet bidrar med inntil 50 % finansiering.

Les mer om utlysningen på Forskningsrådets hjemmesider

 

Bistand fra NTNU og BI

De akademiske partnerne i Norsk senter for prosjektledelse (NTNU og BI) vil veldig gjerne hjelpe interesserte bedrifter i den videre prosessen med å søke om midler, utforme et godt utdanningsopplegg og følge opp kandidaten i hans/hennes arbeid.

Ta kontakt med senterledelsen dersom dette er av interesse!

comments powered by Disqus