Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=90

Go to Prosjekt Norge

Close

Andre nasjonale og internasjonal prosjektfaglige miljø

Norsk senter for prosjektledelse har opprettet samarbeid med en rekke norske og internasjonale fagmiljø, både interesseorganisasjoner og akademiske fagmiljø. Dette er viktige relasjoner for å bygge et felles og levedyktig norsk fagmiljø innen prosjektledelse. Dette samarbeidet vil blir forsterket i årene som kommer.

Nedenfor finner du en liste over de miljøene vi har mest kontakt og samarbeid med.

 

Norske interesseorganisasjoner

Den norske dataforening: Dataforeningen, faggruppen for prosjektledelse og kvalitetssikring

Norsk forening for prosjektledelse: Norsk forening for prosjektledelse

PMI: PMI Norway Chapter

 

Nasjonale fagmiljø og forskningsinitiativ

BA2015: www.ba2015.no 

BYGG21: se hjemmeside

Forskningsprogrammet Concept: www.concept.ntnu.no

Handelshøykolen BI: www.bi.no

NEON - Nettverket for organisasjonsforskning i Norge: http://rokkan.uni.no/sites/neonnet/

NTNU -Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: www.ntnu.no 

SINTEF - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning: www.sintef.no

 

Nordiske prosjektmiljø

Foreningen Dansk Projektledelse

Svensk Projektforum

Verkafnastjórnunarfélag Islands

Project Management Association, Finland 

NORDNET (www.pmnordnet.org)

RYM Oy (Built Environment Innovations), Finland

 

 Internasjonale interesseorganisasjoner

Constructing Excellence: www.constructingexcellence.org.uk

Construction Industry Institute (CII): www.construction-institute.org 

ICEC (International Cost Engineering Council): www.icoste.org

IPMA (International Project Management Association): www.ipma.ch

IRNOP (The International Research Network on Organizing by Projects): www.irnop.org

NETLIPSE (network for the dissemination of knowledge on the management and organisation of large infrastructure projects in Europe): http://www.netlipse.eu/

PM Forum: www.pmforum.org

PMI (Project Management Institute): www.pmi.org

 

Internasjonale fagmiljø

University of Manchester

University College of Southampton

Cranfield

ESC Lille

CII (Construction Industry Institute): www.construction-institute.org

?