Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=69

Go to Prosjekt Norge

Close

Bli medlem i Norsk senter for prosjektledelse

Medlemskap i Norsk senter for prosjektledelse er forbeholdt virksomheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning som er opptatt av prosjektet som arbeidsform og for prosjektfagets fremtidige utvikling. Senterets virksomhet blir realisert gjennom at ansatte i disse virksomhetene engasjerer seg i senterets aktiviteter.

Medlemskategorier (gyldig f.o.m. 1.1.2012)

Senteret tilbyr tre kategorier medlemskap til interesserte virksomheter:

  • Kategori 1
    Store byggherre- og prosjekteierorganisasjoner. Disse medlemmene har fast plass i senterets styre.
  • Kategori 2
    Store totalentreprenører som tar på seg et totalansvar for prosjekter på vegne av prosjekteiere.
  • Kategori 3.
    Andre organisasjoner som jobber med utviklnig av prosjektfaget. Denne kategorien er igjen inndelt i to avhengig av den enkelte organisasjons størrelse og karakter.

Fremme prosjektfaget

Våre medlemsorganisasjoner har forstått at kompetanseheving innen prosjektarbeid er viktig og at den arenaen senteret representerer innebærer en flott mulighet til å lære av andre.

Utvikle fremtidens prosjektledelseskunnskap

Forskningsprosjekter i regia av senteret blir finansiert og besluttet igangsatt av senterets medlemmer, så et medlemskap i senteret er et klippekort til å få belyst spennende problemstillinger i samspill med andre organisasjoner. Prosjektene er støttet av Norges fremste forskere innen prosjektfaget.

Interessert i å være en del av nettverket?

Vi tar opp nye medlemmer fortløpende og vi passer for alle prosjektorienterte virksomheter, uansett bransje og størrelse. Ta kontakt med oss for en prat om din organisasjons behov og forventninger til medlemskap.

Kontakt NSP for mer informasjon om medlemskap