Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=62

Go to Prosjekt Norge

Close

Agnar Johansen

Agnar Johansen

Forskningskoordinator

Norsk senter for prosjektledelse

Seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn

E-post:

Mobil:

agnar.johansen@sintef.no

930 58 741

Postadresse:

c/o Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

S.P Andersens vei 5