Petter Eiken

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Styreleder BYGG21

 

 

Om foredragsholderen:

Mer enn 30 års erfaring fra entreprenørnæringen.  Har jobbet i Veidekke og i Skanska.  Sitter i dag som styreleder i flere foretak i byggenæringen.  Er styreleder i Bygg21

Bygg21 -  tid for nye bragder

Om foredraget:

Bygg21 er en nasjonal satsing for å øke kvalitet og effektivitet i Byggsektoren.  Her får du et innblikk i ambisjonene og status så langt.  Personlige erfaringer fra entreprenørnæringen i forhold til hva som driver effektive prosesser vil også bli presentert