Dag Strømsnes 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Avdelingsdirektør Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Hjemmeside:

 

www.anskaffelser.no

 

Om foredragsholderen:

Dag Strømsnes er avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), avdeling for offentlige anskaffelser. Han har tidligere vært direktør i PricewaterhouseCoopers. Strømsnes er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Erfaringer med Offentlig-Privat-Samarbeid

Om foredraget:

Hva er status for OPS/PPP i Norge og Europa. Er dette en anskaffelsesform som er bærekraftig med tanke på transaskjonskostander,kostander?