Per Ola Ulseth

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Daglig Leder Powerhouse

Hjemmeside:

 

www.faveoprosjektledelse.no / www.powerhouse.no

 

Om foredragsholderen:

Per Ola Ulseth er Daglig leder i Powerhouse. Han leder samarbeidet mellom partnerbedriftene innen konseptutvikling, kommunikasjon og videre strategi- og markedsarbeid.  Ambisjonen er at det skal bli mange Powerhouse prosjekter realisert av mange nye kunnskapsrike partnere. Per Ola Ulseth var med å starte Powerhouse arbeidet fra Skanska sin side. Han har lang erfaring med Innovasjon og forretningsutvikling i byggebransjen.

Powerhouse - verdens nordligste energipositive bygg

Om foredraget:

Powerhouseprosjektene har svært ambisiøse mål. Før det første prosjektet ble utviklet visste vi ikke om energipositive bygg var realiserbare i Norge. Gjennom målrettede og kreative prosesser i utviklingsfasen og effektive gjennomføringsprosesser bygges nå det første Powerhouse prosjektet på Kjørbo i Bærum. Eksperter jobber i team og løsninger optimaliseres. Powerhouse partnerne jobber i tett samspill for å nå målene.