Synnøve Frafjord                    

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Senioringeniør/Prosjektleder

 

Om foredragsholderen:

Utdannet sivilingeniør ved maskinlinjen NTH i 1993. Ansatt i Statsbygg som prosjektleder i 2009, etter å ha jobbet som VVS rådgiver i mange år. Har i Statsbygg vært prosjektleder for planlegging av rehabilitering/restaurering av Bergen tinghus og planlegging av ett nytt tinghus i Molde.

Bergen tinghus var det første Statsbygg rehabiliteringsprosjektet som benyttet BIM (bygningsinformasjonsmodellering) som prosjekteringsvertøy ved hjelp av å 3D-skanning bygget. Molde tinghus planlegges som passivhus har meget høye miljøkrav med hensyn til materialvalg. Molde tinghus er et av fem miljøfokusprosjekt i Statsbygg.

For tiden prosjektleder for rehabilitering av Urbygningen på Ås, med implementering av lean mentalitet og metodikk i gjennomføringsfasen. Prosjektet er et demonsstrasjonsprosjekt for BA2015 med innføring av lean prosjektering og bygging i et verneverdig rehabiliteringsprosjekt. BA2015 har som mål å forbedre produktiviteten og leveringsevnen innen bygg og anlegg. Urbygningen er også case i forsknings og innovasjonsprosjektet "Samhandling i byggeprosessen - med BIM som katalysator"; Sam-BIM.

Sam-BIM-prosjektets mål er å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM for å øke verdiskapingen i byggeprosjekter, virksomhetene som deltar i prosjektene og byggebransjen.

Engasjert og innovativ med en forkjærlighet for kulturminnevern. 

Hvordan bestille lean prosjektgjennomføring? 

Om foredraget:

Urbygningen ved Universitetet på Ås skal rehabiliteres/restaureres. Prosjektet har høye krav til kvalitet, samt en stram økonomi og fremdrift. For å nå prosjektmålene må byggherren til å iverksette tiltak. Ett tiltak er å innføre lean metodikk i prosjektet. Hvordan kan byggherren sikre at lean gjennomføres i prosjektet? Kan en god kontrakt sikre implementering av lean i prosjektering og bygging?