Stein Bertinussen og Vegard Stuan

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

 Managing consultant / -, Capgemini Norge AS

 

 

Om foredragsholderen:

Stein Bertinussen har mer enn 30 års erfaring fra IKT-bransjen, de fleste av disse tilknyttet gjennomføring av virksomhetskritiske prosjekter gjennom sitt arbeide som konsulent i Capgemini. Han har mange års erfaring fra anskaffelsesprosjekter, både på kunde- og leverandørsiden innenfor offentlig og privat virksomhet. Han har blant annet nylig prosjektledererfaring fra anskaffelse av utlånssystem samt prissettings- og risikostyringssystem av kompliserte finansielle produkter. Begge disse prosjektene krevde markedsundersøkelser, forhandlinger med og oppfølging av eksterne leverandører, samt oppbygging av intern mottaksorganisasjon. Han legger stor vekt på å forenkle informasjonsflyten og forståeliggjøre hvordan målene skal nås i samarbeide med forretning/fag- og IT-ressursene hos kunden. Han har stor erfaring fra prosjekt- og teamledelse - også internasjonalt - og har i tillegg  arbeidet mye med risikostyring og kvalitetssikring av programmer og komplekse prosjekter.

Vegard Stuan vil steppe inn for Torgeir Kruke. Med-foredragsholder Torgeir Kruke har variert erfaring fra IT-bransjen både som kjøper av IT-tjenester, konsulent/rådgiver og selger av IT-tjenester. Han har bistått med offentlige anskaffelser i en rekke sammenhenger, og levert offentlige anbud gjennom de siste 15 årene. Torgeir er i dag Vice President og regiondirektør i Capgemini Norge.

Vinnerens forbannelse er kundens fiende

Om foredraget:

Med en profesjonell innkjøpsorganisasjon følger ofte en overvekting av prismessige og juridiske forhold. Dette fører til at den som vinner iblant er den som har gjort en feilaktig vurdering av kostnader, kompleksitet, omfang eller egne forutsetninger til å levere til den tilbudte prisen. Resultatet er uunngåelig – leverandøren går på en smell. Alle tilgjengelige midler tas i bruk for å kutte kostnader. Fokuset blir på å levere billigst mulig, omfanget styres mot endringsordrer og forholdet mellom kunde og leverandør blir svært anstrengt. Dette siteres ofte som ”The Winners Curse” – eller vinnerens forbannelse, og har tidligere vært beskrevet og diskutert en del i media. Faktum er at dette også er et minst like stort problem for kunden. En bedre benevnelse hadde kanskje vært ”The Curse of the Lowest Price Criteria”.

I det siste har vi sett eksempler på leverandører som tar bladet fra munnen og åpent kritiserer de anskaffelsesprosessene de blir utsatt for. Og hvor lang er ikke listen over offentlige anskaffelser som blir dyrere enn tiltenkt, forsinket og kvalitetsmessig forringet? Sannsynligvis er listen over tilsvarende anskaffelser i det private minst like lang.