Frode Nordheim

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Project Manager, Kongsberg Maritime AS

LinkedIn:

Twitter:

Frode Nordheim

@frodenordheim

Om foredragsholderen:

Frode Nordheim har vært prosjektleder i Kongsberg Maritimes IT-avdeling siden november 2011. Han leder interne IT-prosjekter for implementasjon og oppgradering av forretningsstøttesystemer. Nordheim har prosjektlederutdanning fra Metier Academy og er i disse dager i ferd med å avslutte sin mastergrad i Informatikk ved Universitetet i Oslo. Nordheim jobbet tidligere nær 11 år i CGI (tidligere Logica) med utvikling og levering av forretningssystemer til energisektoren i Norge.

Men fossefallsmetoden var ikke død - En sørgelig historie med stadig flere akter

Om foredraget:

Kongsberg Maritime er en virksomhet som har vært i kraftig vekst og utvikling, og som mange andre virksomheter har selskapet opplevd at dette setter større krav til formaliserte prosesser og metoder for prosjektgjennomføring og systemutvikling. Foredraget presenterer et prosjekt ute av kurs som blir korrigert underveis, og hvordan erfaringene fra dette og andre prosjekter ble brukt til å gjøre systemmessige tiltak i prosjektgjennomføringen av IT-prosjekter.