Øivind Bohn Vestli

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Fagansvarlig / Senior Rådgiver, Toll- og Avgiftsdirektoratet

 

 

 

 

Om foredragsholderen:

Fagansvarlig for TVIST, særavgiftsporteføljen i Toll- og Avgiftsdirektoratet, før dette prosjektleder og strategisk IT-rådgiver, spesielt i forsikringsbransjen, telekomm og offentlig sektor. Foredragsholderen har også vært leder i konsulentbransjen i en årrekke. Opptatt av faglig forankring og kompetanseutvikling og har holdt foredrag om prosjektøkonomi, gevinstrealisering, strukturerte metoder, IT-strategier og forskjelle emner innenfor prosjektledelse og systemutvikling. 

7 viktige prosjekterfaringer å ta med seg inn i forvaltningsorganisasjonen

Om foredraget:

God prosjektledelse er basert på generell ledelseskompetanse som er lett å ta med seg inn i andre roller og situasjoner. Hvordan kan denne kunnskapen styrke systemforvaltningen? Foredragsholderen fokuserer på 7 utvalgte prosjekterfaringer som har kommet til nytte, hentet fra planlegging, organisering, kontrakthåndtering og gevinstrealisering.