Arne Harstad

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Leder - Prosjektkontor (PMO), Lyse Energi AS

LinkedIn:

Arne Harstad

Om foredragsholderen:

Leder Prosjektkontoret (PMO) i Lyse konsernet som har et overordnet ansvar for kompetanse, verktøy og prosesser for prosjektstyring.

Bakgrunn i Lyse konsernet som senior prosjektleder og leder av prosjektkontor i Altibox AS

Utdanning: Master of Management med spesialisering i prosjektledelse og sivilingeniør innen fagområde teleteknikk.

Prosjektportalen 2.0 - Navet i prosjektvirksomheten

Om foredraget:

Prosjektstyring er gjerne forbundet med en myriade av ulike komplekse og fragmenterte fagsystemer,  og i tillegg manuelle rutiner for prosjektrapportering og kommunikasjon med interessenter. Konsekvensen er ineffektive beslutnings- og gjennomføringsprosesser - i verste fall feilaktige – fordi kritisk prosjektinformasjon er vanskelig tilgjengelig for de ulike rollene i prosjektet. Lyse konsernet tar nå grep om dette og utvikler en brukervennlig og helhetlig løsning for prosjekt- og porteføljestyring – for ALLE roller i et prosjekt!