Torodd Olsen

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Finance and Administration Manager, Telenor Group

LinkedIn:

Twitter:

Torodd Olsen

https://twitter.com/ToroddOlsen

Om foredragsholderen:

Torodd Olsen jobber i Telenor Group Industrial Development Technology og leverer støtte til lederteamet innen administrasjon, økonomistyring, prosjekt- og porteføljestyring. Han har tidligere deltatt i utvikling av løsninger for prosjekt og porteføljestyring i Telenor og har for øvrig bred erfaring fra internasjonale forskningsprosjekter, innovasjon og produktutvikling innen telekommunikasjon.

Beste praksis porteføljestyring -
hvor skal man starte?

Om foredraget:

Finnes det en beste praksis innen prosjektporteføljestyring? Gir rammeverk og standarder svaret? Hva er det som kjennetegner beste praksis og hvor skal man starte for å etablere en strategisk profil, håndtere flere dimensjoner, integrere i forretningsprosesser, utnytte ressurser og kompetanse, oppnå transparens og synlighet hvor det overordnede målet er økt verdiskaping?