Petter Møller

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Sjefskonsulent/teamleder, Capgemini Norge AS

LinkedIn:

Petter Møller

Om foredragsholderen:

Petter møller har vært leder i statlig virksomhet siden 1995. Han har hatt lederoppgaver i Difi, KLIF, Statens forvaltningstjeneste og DSS (Departementenes servicesenter). Han har vært ansatt i Capgemini fra 2012.
Møller har utdannelse som cand. Scient. I Informatikk fra Universitetet i Bergen.
Han trives svært godt i sammenhenger som involverer resultatoppnåelse, menneskelige relasjoner og IT.
Petter Møller har arbeidet mye med ledelse, personalutvikling, organisasjonsbygging og kunderelasjoner i IT-relatert virksomhet. Han er nå programleder for Capgeminis engasjement i UDI, leder et team med prosjektledere internt i Capgemini samt at han også holder kurs og foredrag. I jobbutfordringene har det til dels vært betydelige utfordringer på en rekke områder i forhold til det å bygge (prosjekt)organisasjoner med kompetente medarbeidere som jobber effektivt, leverer tjenester i henhold til forventningene, har godt samarbeid, trives og blir ledet av dyktige (prosjekt)ledere. Som leder har han stadig ønsket å strekke sitt lederskap mot å skape organisasjoner som det passer å gi en slik ideell beskrivelse. Ofte innebærer det å prøve å nå slike idealer komplekse vurderinger og prioriteringer av variable som bare i noen grad faktisk lar seg kvantifisere. Det har ofte vært et stort antall forhold som skulle endres så raskt som mulig. Samtidig har han blitt kontinuerlig evaluert av omgivelsene (med varierende resultat). I slike situasjoner har han prøvd å få til gode avveininger mellom det å fastlegge organisasjonsstruktur, prosesser, metodikk, verktøy og rutiner på den ene siden og samtidig sikre dynamikk, fleksibilitet, kreativitet og ivaretakelse på den andre siden. Det har ikke vært entydig hva som måtte til for å sikre best mulig resultat. Når skal hva prioriteres, utformes, gjennomføres og kommuniseres? Når skal strukturer holdes fast, når skal de endres?

 

.

Programledelse: mest "program" eller mest "ledelse"?

Om foredraget:

Grenseflaten mellom det å kjøre prosjekter etter definerte metoder og samtidig håndtere en større organisasjon med uklarheter, kommunikasjonsvansker og motsetninger er ofte ufordrende for programlederen. Hvordan kan en skape en balanse og helhet mellom teknisk gjennomføring, organisering, kundekommunikasjon, kontraktshåndtering og kulturbygging? Hvilke elementer fra fagområdet ”ledelse” kan det være formålstjenelig å ta med seg inn i ”programledelsen”?