Thomas Flatøe

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Prosjektleder PROMIS

LinkedIn:

Thomas Flatøe

Om foredragsholderen:

Thomas Flatøe er konsulent i PROMIS. Han har lang erfaring i skjæringspunktet mellom forretning og IT i komplekse utviklingsprosjekter så vel som operativ forvaltning. Han er spesielt opptatt av hvordan vi kan jobbe smartere, hvordan systematisk læring kan gi prosessforbedringer som legger grunnlag for å realisere store gevinster. Det siste året har han konsentrert seg om selvangivelsesproduksjonen.

Selvangivelsen - hvordan små tiltak har gitt store gevinster

Om foredraget:

Produktet kjenner vi alle. Selvangivelsen er en krevende logistikkoperasjon. Mange millioner opplysninger skal på kort tid hentes inn, kontrolleres, bearbeides og presenteres. Tidsfristene er absolutte, kvalitetskravene er høye og mediafokuset er intenst. Hvordan har vi på kort tid systematisk tilnærmet oss med små grep for å heve kvaliteten vesentlig? Hvilke gevinster er oppnådd, og hvordan går vi videre?