Unni Bjørndal

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

 Skatteetatens IT- og servicepartner

 

 

Om foredragsholderen:

Unni Bjørndal har vært ansatt i SITS (Skatteetatens IT- og servicepartner) i syv år, i ulike lederstillinger. De siste to årene har vært seksjonssjef med helhetsansvaret for alle produksjonene, inkludert selvangivelsen, skatteoppgjøret og skattekort. Med 14 års bakgrunn fra konsulentbransjen og prosjektarbeid jobber hun for å overføre prosjektmetodikk til planlegging og gjennomføring av de krevende produksjonene som gjennomføres i SITS. Videre er hun opptatt av at alle som deltar i disse produksjonene forstår helheten, og hvordan deres bidrag påvirker sluttproduktet og dermed den enkelte skattyter.

Selvangivelsen - hvordan små tiltak har gitt store gevinster

Om foredraget:

Produktet kjenner vi alle. Selvangivelsen er en krevende logistikkoperasjon. Mange millioner opplysninger skal på kort tid hentes inn, kontrolleres, bearbeides og presenteres. Tidsfristene er absolutte, kvalitetskravene er høye og mediafokuset er intenst. Hvordan har vi på kort tid systematisk tilnærmet oss med små grep for å heve kvaliteten vesentlig? Hvilke gevinster er oppnådd, og hvordan går vi videre?