Øyvind Kolset

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2013

Prosjektleder NSM, Kongsberg Defence & Aerospace

 

 

Om foredragsholderen:

Øyvind Kolset er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTNU. Han har abeidet i Kongsberg Defence & Aerospace siden 1999 og deltatt i flere utviklingsprogram, deriblant utviklingen av NSM (Naval Strike Missile). Han har hatt både faglige roller og lederroller og har siden 2009 vært prosjektleder med ansvar for hele NSM-porteføljen for det norske sjøforsvaret.

Utviklingen av NSM missilet - et prosjekt, program eller en livsstil?

Om foredraget:

NSM er et missil utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace på oppdrag fra Sjøforsvaret. Utviklingsprogrammet to 13 år og prosjektet opplevde både motgang og suksesser underveis. Et stort og underholdende ingeniørteam på Kongsberg ferdistilte til slutt utviklingen som resulterte i verdens mest avanserte missilsystem med ekstreme ytelser som langt overgikk de opprinnelige kravene. 

 

 

Foredragsholderen ønsker ikke å tilgengeliggjøre sin presentasjon fra konferansen.