Eli Grimsby og Simen Olstad

url.jpg

FOREDRAGSHOLDERE PROSJEKT 2013

Prosjekteier og prosjektleder Utredningsprosjektet

Twitter:

@Oslo2022

Om foredragsholderen:

Simen Olstad er prosjektleder i Utredningsprosjektet i Oslo2022. Han er utdannet samfunnsøkonom og prosjektleder, og har erfaring fra Finansdepartementet, SSØ og Holte consulting. Han er nå Director i PwC. 

Olympiske leker i Oslo i 2022 - arbeidet med statssøknad og konseptvalgutredning

Om foredraget:

Finnes det et mer spennende prosjekt enn OL? Det er det største idrettsarrangementet som kan arrangeres i Norge, men er samtidig så veldig mye mer. I bunn og grunn er det likevel først og fremst er det et langvarig og tidsstyrt prosjekt der alt må være på plass, testet og samkjørt til noen hektiske februar- og marsdager i 2022. Verdens øyne vil hvilke på arrangøren og utsettelse er ikke et alternativ.  

Oslo2022 har over det siste året utarbeidet søknad om statstilskudd og statsgaranti for olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo i 2022. Arbeidet er strukturert rundt en konseptvalgutredning, som nå er til kvalitetssikring både hos statlige virksomheter og ekstern kvalitetssikrer. En lang rekke statlige, kommunale og private aktører har vært involvert i arbeidet, som har vært ledet av Oslo kommune. Prosjekteier Eli Grimsby og prosjektleder for Utredningsprosjektet, Simen Olstad, vil presentere prosjektet, hvordan det har vært organisert, strukturen i arbeidet og ikke minst de utfordringer et slikt prosjekt møter.