Hvordan bli bedre. Erfaringer fra det praktiske liv

Ordstyrer: Kristian Andreas Mayer og Arve Melum

Program

TidTemaForedragsholder
Plenumsaktiviteter og lunsj
14.10 - 14.40

Men fossefallsmetoden var ikke død - En sørgelig historie med stadig flere akter

Kongsberg Maritime deler erfaringer med kursendring i et "dårlig" prosjekt og systemendringer for gjennomføring av IT-prosjekter.

Frode Nordheim
Kongsberg Maritime AS

14.45 - 15.15

Vinnerens forbannelse er kundens fiende

Hvordan kan man i anskaffelsesplanleggingen sørge for at prismessige og juridiske forhold ikke blir overvektet, slik at vinneren og kunden i prosjektgjennomføringen minsker risikoen for å havne i en ”tap-tap” situasjon?

Hvordan skape større forståelse i anskaffelsesplanleggingen for hva kjøp av komplekse IT-tjenester og leveranser krever av kundens organisasjon og mottaksprosjekt?

Stein Bertinussen & Vegard Stuan
Capgemini Norge AS

15.20 - 15.50

Hvordan lykkes med Offhoring-prosjekter - noen nyttige tips

Gjennomføring av prosjekter med offshoring-kontrakter kan være krevende øvelser. Et forskningsprosjekt i regi av Norsk Senter for Prosjektledelse, Telenor BI og Terramar har sette på hva som skal til for å lykkes i disse prosjektene og utarbeidet en praktisk prosjektguide. Dette vil bli presentert i foredraget. 

Elisabeth Krogh
Terramar AS

Avslutning og konferansemiddag