Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=556

Go to Prosjekt Norge

Close

Construction Industry Insitute - Community of Practice: Risk management

Norsk senter for prosjektledelse har innledet et samarbeid med CII (Construction Inudstry Institute) i Texas, USA. Som et ledd i dette samarbeidet tilbys medlemmene i Norsk senter for prosjektledelse å være med i deres faglige fokusgruppe (Community of Practice) for Risk Management i en prøveperiode. Dette er virtuelle fagmøter hvor man kan diskutere problemstillinger som er av interesse på tvers av land og organisasjoner.

De første møtene har allerede blitt gjennomført. Dersom du ønsker å være med, må du ta kontakt med BJørn Andersen (se nedenfor). 

Mer informasjon om CIIs CoP'er finner du her.

Kontaktperson

Har du lyst til å engasjere deg i denne tenketanken/fokusgruppen? Ta kontakt med: 
Bjørn Andersen, bjorn.andersen@ntnu.no