Norsk senter for prosjektledelse

Landets ledende fagmiljø innen prosjektledelse

NSPs visjon er «Den nasjonale kunnskapsarenaen for prosjektledelse». NSP er et medlemskapsbasert, ikke-kommersielt forskningssenter med spisskompetanse innenfor fagområdet prosjektledelse. Vår forskningsmodell forutsetter løsningsorientert forskning og kunnskapsproduksjon i utstrakt samhandling med være medlemsorganisasjoner. Gjennom våre forskningsprosjekter, som alltid er initiert og utformet i tett samarbeid mellom forskere og bedrifter, tar vi sikte på å skape resultater som kommer til anvendelse og bidrar til konkrete forbedringer hos våre medlemmer. NSP leverte i 2010 kunnskapsarbeid innenfor fagområdet prosjektledelse for 14 millioner kroner.

www.nsp.ntnu.no | nsp@ipk.ntnu.no

 

Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er Norges største IT-faglige forening – et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Dataforeningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene. Foreningens mange fora og arrangementer skal være den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.

Dataforeningen ser det som sine viktigste oppgaver å:

  • skape kontakt og fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom personer og virksomheter som gjennom sitt yrke eller personlige interesse er opptatt av de faglige sidene ved informasjonsteknologi og databehandling.
  • belyse problemstillinger vedrørende informasjonsteknologi og databehandling overfor norske offentlige
  • myndigheter, andre faglige sammenslutninger og allmennheten, bl.a. for å bidra til at det generelle kunnskapsnivået om IT heves.
  • sette lys på de menneskelige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvenser av informasjonsteknologien.