Strøm 4 - Innovasjon i verdensklasse

Ordstyrer: Siri H. Augdal/Katrine Pettersen Sanila

Program

TidTemaForedragsholder
Lunsj og plenumsaktiviteter
14.10 - 14.40

Erfaringer med Offentlig-Privat-Samarbeid

Hva er status for OPS/PPP i Norge og Europa. Er dette en anskaffelsesform som er bærekraftig med tanke på transaskjonskostander,kostander?

Dag Strømnes
Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIF)

14.45 - 15.15

Powerhouse - verdens nodligste energipositive bygg

Ambisiøse mål nås ved samspillprosesser der eksperter jobber i team og løsninger optimaliseres

Per Ola Ulseth
Powerhouse

15.20 - 15.50

Bygg21 - tid for nye bragder

Bygg21 er en nasjonal satsing for å øke kvalitet og effektivitet i Byggsektoren.  Her får du et innblikk i ambisjonene og status så langt.

Petter Eiken
Bygg21

Plenumsaktiviteter og avslutning