Prosjekterfaringer i flere perspektiv

Ordstyrer: Katrine Pettersen Sanila og Siva Ekambaram

Program

TidTemaForedragsholder
Plenumsaktiviteter
10.15 - 10.45

7 viktige prosjekterfaringer å ta med seg inn i forvaltningsorganisasjonen

God prosjektledelse er basert på generell ledelseskompetanse som er lett å ta med seg inn i andre roller og situasjoner. Hvordan kan denne kunnskapen styrke systemforvaltningen? 

Øivind Bohn Vestli
Toll- og Avgiftsdirektoratet
10.50 - 11.20

Ivar Aasen – Det norskes store utfordring

Med Jette-feltet i drift er Det norske nå et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel, med aktiviteter innen leting, utbygging og drift. Ivar Aasen-utbyggingen er selskapets neste store utfordring, med mål om første olje i slutten av 2016.

Stine Kongshaug McIntosh
Det Norske Oljeselskap

11.30 - 12.00

Hvordan er den norske prosjektlederen?

What is it really like to work for a norwegian project manager, and what is the norwegian project really like?

David Hans / Leandro Perez
Intersoft Management Systems AS

Plenumsaktiviteter og lunsj