Strøm 2 - Kontinuerlig forbedring

Ordstyrer: Siri H. Augdal

Program

TidTemaForedragsholder
Plenumsaktiviteter
10.20 - 10.50 Lean Prosjektering - mer enn rett tegning til rett tid

Anders Lomholt
COWI DK

10.55 - 11.25

Hvordan bestille lean gjennomføring?

Hvordan kan byggherren sikre seg at lean gjennomføres i et prosjektet? Kan en god kontrakt sikre at lean implementeres i prosjektet? 

Synnøve Frafjord
Statsbygg
11.30 - 12.00

Hvordan organisere for samhandling i komplekse bygg- og anleggsprosjekter? *)

Et av de store spørsmålene i prosjektledelse er hvordan komplekse bygg- og anleggsprosjekter skal organiseres. Hvem skal ha ansvar og myndighet til å gjøre hva, hvordan sikre at alle gjør det de skal og hvordan skal de ulike aktørene forholde seg til hverandre? Det synes å være en bred enighet, både i praksis og i forskning om at bedre og tettere samhandling mellom aktørene i slike prosjekter er svaret på utfordringene. Veien dit er imidlertid mer debattert og selv prosjekter med gode intensjoner om samarbeid feiler. Spørsmålet er derfor hva er det vi fortsatt ikke vet og som kan bidra til å øke sannsynligheten for at slike prosjekter når sine mål?

Lena E. Bygballe
Handelshøyskolen BI

Lunsj og plenumsaktiviteter

 *) Forskningsprosjekt initiert av NSP