Strøm 1 - Prosjekt, Program og Porteføljestyring

Ordstyrer: Elisabeth Wallem og Stein Tore Rasmussen

Program

TidTemaForedragsholder
Plenumsaktiviteter
10.15 - 10.45

Utvikling av NSM missilet - et prosjekt, program eller en livsstil?

NSM er et missil utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace på oppdrag fra Sjøforsvaret. Utviklingsprogrammet tok 13 år og har resultert i verdens mest avanserte missil med ekstreme ytelser.

Øyvind Kolset
Kongsberg Defence & Aerospace

10.50 - 11.20

Selvangivelsen - hvordan små tiltak har gitt store gevinster

Hvordan har vi på kort tid systematisk tilnærmet oss med små grep for å heve kvaliteten vesentlig? Hvilke gevinster er oppnådd, og hvordan går vi videre?  

Unni Bjørndal
Skatteetatens IT- og servicepartner

Thomas Flatøe
PROMIS

11.30 - 12.00

Programledelse - mest "program" eller mest "ledelse"?

Hvordan kan en programleder skape balanse, helhet og fremdrift i grenseflaten mellom prosjekter og organisasjon?

Petter Møller
Capgemini Norge AS

Plenumsaktiviteter og lunsj
14.10 - 14.40

Beste praksis porteføljestyring - hvor skal man starte?

Hva kjennetegner beste praksis prosjektporteføljestyring og hvordan ta de første skritt på veien for å komme dit?

Torodd Olsen
Telenor Group

14.45 - 15.15 Governance, Trust & Ethics* in project execution

Ralf Müller
Handelshøyskolen BI

15.20 - 15.50

Prosjektportalen 2.0 - Navet i prosjektvirksomheten

Verktøy for prosjektstyring er ikke bare for prosjektledere! For effektiv og suksessfull gjennomføring er det avgjørende at alle i prosjektet mottar riktig informasjon til riktig rolle – til rett tid!

Arne Harstad
Lyse Energi

Avslutning og konferansemiddag

*) Forskningsprosjekt initiert av Norsk senter for prosjektledelse