Tidspunkt Program Prosjekt 2013 - Årets prosjektkonferanse
0800-0900  Registrering og kaffe
0900-0915 Velkommen til Prosjekt 2013 Prosjektleder Prosjekt 2013 Torkel Sondresen
0915-0925 Minnemarkering, Svein Arne Jessen
0925-1010 Olympiske leker i Oslo i 2022 - arbeidet med statssøknad og konseptvalgutredning, Eli Grimsby og Simen Olstad

1020-1200
Parallellsesjoner

Strøm 1: Prosjekt, program, porteføljestyring
Ordstyrere: Elisabeth Wallem/Stein Tore Rasmussen

Strøm 2: Kontinuerlig forbedring
Ordstyrere: Siri H. Augdal 

Strøm 3: Prosjekterfaringer i flere perspektiv
Ordstyrere: Katrine P. Sanila/Siva Ekambaram

1020-1050 Utvikling av NSM missilet - et prosjekt, program eller en livsstil?
Øyvind Kolset, Kongsberg Defence & Aerospace
Lean prosjektering - mer enn rett tegning til rett tid,  
Anders Lomholt, COWI A/S DK
7 viktige prosjekterfaringer å ta med seg inn i forvaltnings-organisasjonen,
Øivind Bohn Vestli, Toll- og Avgiftsdirektoratet
1055-1125 Selvangivelsen - hvordan små tiltak har gitt store gevinster,
Unni Bjørndal, Skatteetatens IT- og servicepartner og Thomas Flatøe, PROMIS
Hvordan bestille lean gjennomføring?
Synnøve Frafjord, Statsbygg

Ivar Aasen – Det norskes store utfordring,
Stine Kongshaug McIntosh, Det Norske

1130-1200 Programledelse - mest "program" eller mest "ledelse"?
Petter Møller, Capgemini Norge AS
Hvordan organisere for samhandling i komplekse bygg- og anleggsprosjekter?
Lena E. Bygballe, Handelshøyskolen BI *)

Hvordan er den norske prosjektlederen?
David Hans, Intersoft Management Systems AS og Leandro Perez, Intersoft Management Systems AS

1200-1300 Lunsj
1300-1345

The Diamond of Innovation: Planning Projects for Innovation and Success
Dr. Aaron Shenhar, Technological Leadership Institute, SPLWIN

1345-1400

Prisutdeling Æresmedlemmer NSP

1410-1600
Parallellsesjoner

Strøm 1: Prosjekt, program, porteføljestyring
Ordstyrere: Elisabeth Wallem/Stein Tore Rasmussen
Strøm 4: Innovasjon i verdensklasse
Ordstyrere: Siri H. Augdal/Katrine P. Sanila
Strøm 5:  Hvordan bli bedre. Erfaringer fra det praktiske liv
Ordstyrere: Kristian A. Mayer/Arve Melum

1410-1440

Beste praksis porteføljestyring - hvor skal man starte?
Torodd Olsen, Telenor Group

Erfaring med Offentlig-Privat-Samarbeid,
Dag Strømsnes, Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI)

Men fossefallsmetoden var ikke død - en sørgelig historie med stadig flere akter,
Frode Nordheim, Kongsberg Maritime AS

1445-1515

Governance, trust and ethics in project execution,
Ralf Müller, Handelshøyskolen BI *)

Powerhouse - verdens nordligste energipositive bygg,
Per Ola Ulseth, Powerhouse

Vinnerens forbannelse er kundens fiende,
Stein Bertinussen, Capgemini Norge AS og Vegard Stuan, Capgemini Norge AS

1520-1550

Prosjektportalen 2.0 - navet i prosjektvirkeligheten,
Arne Harstad, Lyse Energi AS
Bygg21 - tid for nye bragder
Petter Eiken, Bygg21
Hvordan lykkes med Offhoring-prosjekter - noen nyttige tips,
Elisabeth Krogh, Terramar AS *)
1550-1600 Pause
1600-1645

Radical Innovation - How to tame a Skunk Works?
Dr Martin Steinert, NTNU

1645-1700

Oppsummering og takk for nå

*) Forskninsprosjekter initiert av NSP