Øyvind Aassve

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Virksomhetsarkitekt, Oslo Universitetssykehus

 

 

 

Om foredragsholderen:

Øyvind Aassve har jobbet som virksomhetsarkitekt ved Oslo Universitetssykehus siden 2008 og tidligere arbeidet som IT-arkitekt i Telenor, og som rådgiver for elektronisk samhandling og semantisk interoperabilitet i NorStella.

Teknologistyring - rammeverk og metoder

Om foredraget:

Offentlig sektor har for tiden et fokus på harmonisering og standardisering av virksomhetsprosesser og systemer. Virksomhetsarkitektur er et viktig verktøy for å kunne lykkes med dette i store virksomheter - og blir tatt i bruk i stadig større grad i offentlig sektor. Dette gjelder ikke minst i helsesektoren. Foredraget vil presentere fagområdet virksomhetsarkitektur ut fra hva som er viktig å vite for en prosjektleder, inklusiv en runde innom rammeverk og metodikk.