Markus Hällgren

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Fil. dr. Umeå Universitet

 

 

Om foredragsholderen:

Markus Hallgren disputerte i 2009, og ble førsteamanuensis og lektor ved Umeå School of Business (USBE) i 2010. Siden 2010 har han vært gjesteforsker ved Uppsala Universitet. I 2011 mottok Hällgren den prestisjetunge Young Researcher Award fra Umeå Universitet, og Emerald Literati-utmerkelsen “highly commended paper”. I 2011-2012 ble Hällgren gjesteforsker ved The Scandinavian Consortium for Organizational Research (Scancor), og Collaboratory for Research on Global Projects (CRGP) ved Stanford University, USA. Hans primære forskningsinteresse er den praktiske hverdagen, gruppedynamikk og beslutningsprosesser i midlertidige og permanente organisasjoner. Hällgren har presentert resultatene av studiene sine i f.eks Scandinavian Journal of Management, International Journal of Project Management, Project Management Journal og International Journal of Managing Projects i Business. (Kilde: Umeå universitet / CV)

Ledelse av ekstreme prosjekter

Om foredraget: