Catherine Janson

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Devoteam daVinci

 

 

Om foredragsholderen:

Catherine er en seniorrådgiver innenfor Endringsledelse, samhandling og ledelse av store transformasjonsprosjekter. Hun er en velkjent foredragsholder på flere områder. Hun har mange års erfaring innen ledelse, HR, organisasjonsutvikling, samhandling, workshopledelse og Program- og prosjektledelse. Catherine trives best når noe er i endring og trigges av utfordringene vi ofte møter i endringsuvillighet. Hun er ikke redd for å jobbe litt utradisjonelt hvis det kan hjelpe på endringsreisen og benytter all sin energi og kreativitet for å komme i mål.

Prosjektlederrollen: Hvordan motivere

Om foredraget:

Trenger vi kreativitet i prosjektledelse? Når og hvorfor? Og hva gjør vi da?
Foredraget vil si litt om hvordan prosjektfaget har endret seg og hva det krever. Som følge av dette litt om hvordan man kan bygge et team som også dekker behovet for kreativitet og hvilke arenaer man kan skape for å holde fokus på dette gjennom prosjektet.