Erlend Dehlin

 Erlend Dehlin

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Førsteamanuensis TØH/HIST

 

 

Om foredragsholderen:

Erlend Dehlin arbeider som forsker, konsulent og foredragsholder, med spesielt engasjement innen områder som kunnskapsledelse og læring, HR, prosjektledelse samt leder- og organisasjonsutvikling. Erlend er førsteamanuensis ved TØH og førsteamanuensis II ved NTNU/Institutt for Ind. Øk. og Tekn.led., og har doktorgrad fra samme institutt innen organisering, ledelse og improvisasjon. Han har publisert innen ledelses- og organisasjonsteori, forskningsmetodologi og kunnskapsarbeid, og er blant annet medforfatter av den populære innføringsboka i organisasjonsteori “Organisasjon og organisering”. Erlend har en variert bakgrunn som foreleser innen ulike Executive Master programmer ved institusjoner som NTNU, HiST, HiNT og HHB, og har spesialistkompetanse på å kombinere praktisk utviklingsarbeid med forskningsbasert undervisning. I både sin konsulent- og forskningspraksis har Dehlin en filosofisk forankring i praksisteori, og gjennom sitt verv i Practice Theme Committee, Academy of Management (USA) arbeider han for å øke relevansen av organisasjons- og ledelsesforskning for praksisfeltet og for å minske gap mellom teori og praksis.

Den improviserende prosjektlederen
(evt. improvisasjon i prosjektledelse)

Om foredraget:

Kompleksitet setter sitt preg på ethvert prosjekt i større eller mindre grad. Dette skaper både hindre og muligheter med tanke på blant annet planlegging, kommunikasjon og gjennomføring. Én måte å takle kompleksitet i prosjekter på er ved hjelp av improvisasjon - ikke som et alternativ til forberedelse eller prosjektverktøy - men som en måte å gjøre om forberedelse og verktøy til klok og effektiv handling. Improvisasjon er ikke unntaket i prosjektledelse, men regelen. Improvisasjon er en nøkkel i det å puste liv inn i prosjektets mange elementer, og i å transformere kompleksitet til struktur og effektiv handling. Improvisasjon er kreativitet i praktisk utfoldelse, og er en av prosjektlederens mest viktige kapasiteter.