Max Herner

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Prosjektleder, Capgemini

LinkedIn:

Twitter:

Max Herner

@max_herner

Om foredragsholderen:

Max Herner er utdannet sivilingeniør Elektroteknikk ved Lunds Tekniska Högskola. Max er del av ledergruppen i Businees Technology i Capgemini hvor han leder et team med prosjektledere. Til daglig jobber han som programleder for IT-utviklingsprogram i privat sektor, og har over tid fokusert på høytpresterende team i nasjonale og internasjonale miljøer, linje og prosjektarbeid. Max har også vært prosjektleder for konferansen Prosjekt 2010.

Høytpresterende team -
Hvordan får du det til?

Om foredraget:

Høytpresterende team er ett mål for mange – ikke minst prosjektledere. Men hvordan skaper du ett slikt team?

I dette foredraget deler Terje Thorsen og Max Herner erfaringer og refleksjoner omkring høytpresterende team, og i tillegg analyseres noen av de grunnleggende teoriene bak slike team, og hvordan disse med fremgang kan appliseres i prosjekt eller organisasjoner for å skape best mulige forutsetninger for høytpresterende team.