Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=46

Go to Prosjekt Norge

Close

 

P022 - EPU

 

Fullt navn:

Erfaringsoverføring og personellutvikling

Prosjektleder:

Erling S Andersen , BI

Prosjektmedarbeidere:

Ingrid Spjelkavik

Deltagende organisasjoner:

 


Prosjektperiode:

 

Målsetninger/formål:

 

Leveranser:

Bestill rapporten og håndboken på våre hjemmesider.

Webside:

 

Kontakt:

Erling S. Andersen

Agnar Johansen