Terje Thorsen

Terje Thorsen

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Prosjektleder, Capgemini

LinkedIn:

Twitter:

Terje Thorsen

@TerjeT

Om foredragsholderen:

Terje Thorsen er utdannet cand.oecon. ved Universitetet i Oslo. Terje er del av ledergruppen i Business Technology i Capgemini hvor han leder et team med prosjektledere. Han leder også prosjekter hos kunder, med ressurser fra både norge og india og fra forretning og IT. Gjennom både ledelse i linje og prosjekt har Terje erfart team med forskjellig prestasjonsnivå.

Høytpresterende team -
Hvordan får du det til?

Om foredraget:

Høytpresterende team er ett mål for mange – ikke minst prosjektledere. Men hvordan skaper du ett slikt team?

I dette foredraget deler Terje Thorsen og Max Herner erfaringer og refleksjoner omkring høytpresterende team, og i tillegg analyseres noen av de grunnleggende teoriene bak slike team, og hvordan disse med fremgang kan appliseres i prosjekt eller organisasjoner for å skape best mulige forutsetninger for høytpresterende team.