Bo Hjort Christensen

Bo Hjort Christense

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Høyskolelektor/Assosiate Dean, Handelshøyskolen BI

 

 

Om foredragsholderen:

Bo Hjort Christensen er Høyskolelektor og Associate Dean, tilnyttet institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. I tillegg til å ha ansvaret for Bachelorprogrammet i Økonomi og IT-ledelse er BHC tungt involvert i mange av de største systeminnføringsprosjekter i privat sektor. Dette har gitt ham en god innsikt i hvordan ulike ledelses- og kontraktsmodeller kan fremme og hemme prosjektgjennomføringen.

Ledelse av IT-prosjekter basert på en partnerbasert tilnærming

Om foredraget:

I dette foredraget vil BHC behandle problemstillinger som særlig oppstår i prosjektet som preges av betydelig innslag av intellektuelle leveranser og der sluttresultatet inneholder elementer av innovasjon. Eksempler på slike prosjekter er systemutvikling, systeminnføring og organisasjonsutvikling. Dette er prosjekter som ofte preges av uklare målbilder og krav som må utvikles og justeres i et tett samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør. Slike prosjekter krever en særskilt form for prosjektledelse og en kontraktsform som fremmer innovasjon.