Kjetil Strand

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Prosjektleder, PROMIS

LinkedIn:

Kjetil Strand

Om foredragsholderen:

Kjetil Strand er prosjektleder og ansatt i Promis AS siden 2003. Strand  har vært sentral i arbeidet med utvikling av kontraktsstandarden PS2000 Smidig. Han var også operativ prosjektleder i Perform, som anvendte en videreutvikling av denne kontraktsformen. Perform-prosjektet i Statens Pensjonskasse er til nå det største smidige prosjektet som er kjørt i Norge, med varighet fra 2008 til 2012 og en styringsramme på over 1 milliard kroner. På det meste var det over 180 medarbeidere i prosjektet og 13 parallelle Scrum-team. Strand har også vært sentral i utvikling av sertifiseringstilbudet ITPP (IT Project Professional), som bygger på Prince2®, smidig systemutviklingsmetodikk og praktiske prosjekterfaringer.

Måling av fremdrift i smidige prosjekter

Om foredraget:

Fremdriftsmåling er tradisjonelt gjort med basis i en WBS som har oppgaver på bladnodenivå. Dette er i strid med smidige prinsipper og konseptet med en produktnedbrytningsstruktur (Prince2®). Foredraget presenterer en modell for hvordan man kan sette opp måling av fremdrift med basis i epos og brukerhistorier i en produktkø og deres status i verdikjeden. Forutsetningene er at prosjektbudsjettet er distribuert på elementene i produktkøen og at virksomheten har en estimeringsmodell som sier noe om tyngden av prosjektprosessene ved siden av den iterative konstruksjonsfasen. Modellen er anvendt med suksess i store offentlige IT-prosjekter de siste årene.