Steinar Bygdås

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Prosjektleder, Statnett SF

 

 

Om foredragsholderen:

Ansatt i Statnett siden 1994. Arbeidet med tariffering i sentralnettet og systemberegninger. De siste årene i prosjekter og siden 2009 prosjektleder for utbygging av Sima-Samnanger.

Fra monster til master

Om foredraget:

Statnetts kraftledningsprosjekt i Hardanger har fått mye oppmerksomhet i media og i det politiske miljø. Etter år med utredninger, behandling av klager og omkamper, er nå byggearbeidene i full gang på ledningen mellom Eidfjord og Samnanger.