Morten Skodbo

 Morten Skodbo

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Business manager, Rambøll Management Consulting

 

 

Om foredragsholderen:

Morten Skodbo har vært en del av Rambøll Management Consulting siden etableringen i Norge i 2005, og leder i dag Rambøll Management Consultings IT rådgivning i Norge.  Morten har en faglig profil som kombinerer innsikt i strategisk bruk av IT med dyp prosjektledererfaring fra et bredt spekter av fagområder. Morten har en akademisk bakgrunn innen strategisk bruk av IT og har sin spisskompetanse innen IT strategisk planlegging og effektivisering av arbeidsprosesser. I tilegg har Morten utstrakt evaluerings- og utredningskompetanse bygget opp gjennom en rekke evalueringsprosjekter for offentlig organisasjoner.