Wenche Snell

Wenche Snell

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Leder IT Operating Model, Telenor ASA

 

 

Om foredragsholderen:

Wenche Snell har nærmere 20 års erfaring innen IT og IT ledelse. Hun har jobbet i flere lederroller innen IT i Telenor Norge. Hun var transisjonsleder for et større outsourcing prosjekt til en indisk leverandør. Har det siste året jobbet for den internationale delen av Telenor med prosjekter i Danmark og Malaysia.

Foredrag/diskusjon:

Kulturforskjeller i internasjonale prosjekter – utfordringer og fordeler

Om foredraget:

Jeg vil fortelle litt om hva jeg har opplevd som kulturforskjeller. Hvordan opplever vi kulturforskjeller i et profesjonelt liv? Hvordan påvirker kulturforskjeller deg og dine prosjektmedarbeidere? Er "alt" akseptabelt så lenge det kan begrunnes med en kulturforskjell? Erfaringene er i all hovedsak egenopplevde erfaringer hentet fra IT prosjekter i Norge, India, Danmark og Maylaysia.