Bjørn Christian Nørbech

Bjørn Christian Nørbech

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Daglig leder, KulturTolk

 

 

Om foredragsholderen:

Bjørn Christian Nørbech brenner for det kulturelle perspektivet i kommunikasjon og ledelse. Med 14 års utenlandsopphold, og erfaring med kulturarbeid i over 100 virksomheter, har Bjørn Christian opparbeidet seg en solid plattform for å arbeide med nasjonalkultur, bedriftskultur og teamkulturer. Bjørn Christian tar kursdeltakerne med på en oppdagelsesreise i kulturbevissthetens fascinerende verden, og lar de bli bedre kjent med egne og andres kulturelle briller, slik at man bedre kan forstå hverandres perspektiver. Bjørn Christian holder kurs og foredrag om blant annet om prosjektkultur, mangfoldsledelse, og internasjonalt samarbeid.

Foredrag/diskusjon:

Kulturforskjeller i internasjonale prosjekter – utfordringer og fordeler