Svein A. Nordstrand

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Prosjektsjef, Jernbaneverket

 

 

Om foredragsholderen:

Svein Nordstrand er prosjektsjef i Jernbaneverket, med ansvaret for tidligfaseprosjekter i Utbyggingsdivisjonen. I tillegg har han hatt en aktiv rolle i utvikling, etablering og drift av Jernbaneverkets prosjektskole og traineeprogram for prosjektledelse. Han har lang erfaring fra Olje og gass- og landbasert prosessindustriindustri, og har arbeidet med teknologiledelse og prosjektledelse  i ABB, Kværner og Orkla. Svein Nordstrand har arbeidet med prosjekter i Jernbaneverket siden 2001.

Prosjekteierstyring, bedre prosjekter eller mer byråkrati

Om foredraget:

Prosjekteierstyring som metode for styring og kontroll av prosjektarbeider har vært praktisert i ulike former, helt fra tiden da prosjektorganisert arbeidsform for alvor ble tatt i bruk på 80-tallet. Først i senere tid er det satt fokus på beste praksis og metodevalg som i dag er beskrevet i litteraturen og i prosjektstandarder. Nå   benyttes prosjekteierstyring både som porteføljestyring og som metode for oppfølging av enkeltprosjekter. Utvikling og innføring av gode arbeidsprosesser for effektiv prosjekteierstyring er krevende, og krever grader av prosjektmodenhet i organisasjonen og et ubetinget engasjement fra toppledelsen. Organisering, roller og ansvar ved innføring av prosjekteierstyring kan lett påvirke en etablert organisasjonsstruktur, ved at personer i etablerte funksjoner får nye roller gjennom prosjektenes levetid. Felles mål, motivasjon og lojalitet er viktige faktorer for å lykkes. Prosjekteierstyringsmodeller som er godt tilpasset- og forankret i organisasjonen, kan virke som effektive omstillingstiltak i organisasjonsutviklingsprosesser.