Stein Rasmussen

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Prosjektleder, PROMIS

 

 

Om foredragsholderen:

Stein Ramussen er konsulent og gründer i konsulentselskapet PROMIS og var engasjert som programleder i Pensjonsprogrammet. Han har over 25 års erfaring som konsulent i IT-bransjen, med engasjement både fra kunde- og leverandørsiden. Han har erfaring som leder av store IT-prosjekter og som rådgiver overfor ledere i linje og i prosjekter.

Omstilling i store offentlige organisasjoner

Pensjonsprogrammet i NAV har realisert IKT-løninger som vekker internasjonal oppsikt og mottat pestisjefylt pris. Hvilke utfordringer måtte håndteres ved innføring av pensjonsreformen og hvilke strategier lå til grunn for realiseringen av slike løsninger?

Om foredraget:

Pensjonsprogrammet vant nylig Computerworlds internasjonale pris (Computerworld Honours 2012) for beste program innen kategorien Human Services. Det var over 500 prosjekter som var nominert og Pensjonsprogrammet var det eneste nordiske prosjektet som var med i finalerunden. Fra juryens begrunnelse finner man: «NAV har utviklet en verdensklasse fullintegrert SOA-løsning som realiserer en flerkanals, kundesentrisk strategi. I hjertet av dette nye systemet ligger den brukervennlige, one-stop selvbetjeningsportalen "Din pensjon". Brukerne kan benytte denne til å søke om ytelser på nettet med bare ”to klikk”. Norge er i dag det eneste landet som gir borgere en integrert presentasjon av både offentlige og private pensjonsytelser. Systemet er verdens eneste løsning med en ende-til-ende automatisert prosess som kan samle brukerinformasjon, beregne ytelser, behandle fullstendige søknader, innvilge pensjon, produsere brev til bruker og aktivere betalingstransaksjoner på sekunder.»

Foredraget fokuserer på de viktigste utfordringene ved innføring av pensjonsreformen, hvilke strategier som ble valgt for å håndtere disse og hvilke resultater som ble realisert. En hel sentralt element i denne strategien var etablering av selvbetjeningsløsningen og automatisering av saksbehandlingen.

Pensjonsprogrammet er det største IKT-/omstillingsprogrammet som er gjennomført de senere årene med en budsjettramme på i underkant av 3 mrd. Programmet brakte frem moderne IKT-løsninger og en effektiv organisasjon som legger til rette for god brukerservice og svært effektiv håndtering av alderspensjon i NAV.