Knut Hellwege

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2012

Spesialrådgiver Gevinstrealisering
Helse Sør-Øst

 

 

Om foredragsholderen:

Knut Hellwege arbeider i avdeling for Teknologi og eHelse  i Helse Sør-Øst.

Hellwege har fagansvar for metodeoppbygging og implementering av gevinstrealisering i en organisasjon med ca. 70.000 ansatte.

En praktisk tilnærming til gevinstrealisering

Om foredraget:

En engasjert og entusiastisk foredragsholder tar deg med på en reise i endringsledelse, virksomhets og prosessutvikling, samt mål og resultatoppfølging.

Din forståelse av ”gevinstrealisering” blir aldri det samme som før - etter dette foredraget. Foredraget inneholder praktiske og enkle råd for å lykkes med å ta ut effektene av tiltakene.