Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=39

Go to Prosjekt Norge

Close

Forskning og nettverksvirksomhet - et eldorado for studenter?!

Løpende kontakt med studenter er viktig for oss!


En av målsetningene til Norsk senter for prosjektledelse er å knytte kontakter mellom studenter og norsk næringsliv og forvaltning. Dette er viktig av flere grunner:

 • Norsk næringsliv og offentlig sektor etterspør kompetanse innen faget prosjektledelse og prosjektet som arbeidsform.

 • Studenter er attraktive hos våre partnere og medlemmer. De får hjelp fra studenter for å belyse ulike praktiske problemstillinger i hverdagen, og ikke minst med tanke på fremtidig ansettelse.

 • Forskningsmiljøet i Norge trenger påfyll av unge mennesker med stort pågangsmot og sterk interesse for prosjektet som arbeidsform.

Vi tilbyr følgende muligheter:

 • Prosjekt- og masteroppgaver

  ♦ Knyttet opp mot løpende forskningsprosjekter

  ♦ Knyttet opp mot aktuelle problemstillinger hos våre partnere og medlemmer
  ♦ Vi hjelper deg dersom du har funnet noe på egenhånd som du brenner for og som du vil skrive om.
  ♦ Aktiv veiledning fra et meget aktivt miljø ved NTNU, SINTEF og BI
  ♦ Mulighet for sommerjobb knyttet opp mot oppgaven

 • Du kan være med som ressurs på temadager og konferanser

  ♦ Du får mulighet til å bygge personlige og profesjonelle kontakter
  ♦ Nettverksvirksomheten vår er en ypperlig anledning til å møte medarbeidere i våre medlemsorganisasjoner og ta del i praktiske problemstillinger innen prosjektfaget

Hva gjør du for å komme i kontakt med oss?

Dersom du finner dette interessant, tar du kontakt med oss på denne e-postadressen (iipk-nsp@ivt.ntnu.no) eller du tar kontakt med forskningskoordinator. Deretter avtaler vi et møte der du forteller oss litt om deg selv og hva du kan tenke deg å arbeide med.