Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=38

Go to Prosjekt Norge

Close

Doktorgradstipendiater med tilknytning til Norsk senter for prosjektledelse

Doktorgradstipendiater er viktige for den langsiktige forskningen innen fagfeltet prosjektledelse. Som følge av dette søker Norsk senter for prosjektledelse å gi en samlet oversikt over de stipendiatene som jobber med problemstillinger med interesse for det prosjektfaglige miljøet i Norge.

Doktorgradstipendiater

Navn

Tema for avhandlingen

Status

Marte Pettersen Buvik The impact of trust climate and cross-functional cooperation on knowledge sharing and team performance in cross-functional project teams. Pågår
Torill Meistad Sustainability in the construction industry. Attitudes, learning and spreadnig of environmental friendly building solutions.  Pågår
Linda C. Hald Technology for project management of research - A study of cooperation arenas in international r&d projects. Pågår
Kai Haakon Kristensen Building Design Management – Management of the Cooperative Design and its Interdisciplinary Functions Disputas 20.06.2013
Wenche Aarseth Ensuring success in Global Projects Disputas 27.03.2012
Therese Dille Managing and organizing inter-institutional projects Disputas 18.09.2013
Hans Petter Krane

“Uncertainty Management of Projects from the Owner’s Perspective, with Main Focus on Managing Delivered Functionality “

Disputas 07.04.2011
Ole M. Magnussen Effects of up-front assessment and quality assurance of major investment projects Disputas 21.06.2010
Jan Alexander Langlo

Where is the knowledge we have lost in information? A study on communication and information quality in interorganisational project processes

Disputas 11.06.2010
Ole Jonny Klakegg Governance of Major Public Investment Projects - In Pursuit of Relevance and Sustainability Disputas 11.02.2010
Siva Ekambaram The role of knowledge transfer in reducing "reinvention of the wheel" in project organizations Disputert
Ola Lædre Tidligfasevurderingens betydning for valg av kontrakt i bygg- og anleggsprosjekt Disputert
Anne Live Vaagaasar From Tool to Actor - How a project came to orchestrate its own life and that of others project Disputert
Nils Olsson Project Flexibility in Large Engineering Projects Disputert

Avhandlingene vil foreligge på det enkelte institutt/organisasjon hvor stipendiaten er tilknyttet etter at disputas er gjennomført. Kontakt disse direkte dersom du ønsker en trykt kopi av avhandlingen.

Partnere og medlemmer i senteret har fri tilgang på elektronisk kopi via sin kontaktperson.

GENERELLE HENVENDELSER rettes til forskningskoordinator for Norsk senter for prosjektledelse.

Concept-programmet har opprettet egne sider for PhD-studenter innen prosjektledelse. Disse sidene er åpne for alle, og fungerer som en arena for erfaringsutveksling og kontaktpunkt mellom ulike studentene. Følg denne linken for å komme til sidene.