Studentoppgaver

           
               
  Tittel    Forfatter(e)    Dato    Kommentar
               
  Energifokus i tidligfase av byggeprosjekt   Håkon Bernhardsen og Steffen Johansen   10.6.2010   Masteroppgave NTNU
               
  Hvordan kan BIM bidra til bedre
bygg? og eiendomsforvaltning?
   Magnus Høyem    22.6.2010   Masteroppgave NTNU
               
  Prosjektering i forhold til bruk av BIM og
lean: Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase
   Stian Kristiansen   25.5.2011    Masteroppgave UIA 
               
  Kommunikasjon i prosjekteringsprosessen    Anette Sørensen    20.11.2011    Prosjektoppgave NTNU
               
  Involverende Planlegging og
Virtual Design and Construction - Utformingen av et samlet konsept
   Maria Venås    8.6.2011   Masteroppgave NTNU
               
  Lean Design Management - hvordan kan Lean forbedre prosjekteringsfasen i byggebransjen?
En casestudie fra Kruse Smith AS
   Tor Kristian Myre    1.6.2012   Masteroppgave NTNU