Rapporter

 

Tittel      Forfatter    Dato    Kommentar
               
bygg ned barrierene!
fokuser på SAMHANDLING!
   

Aslaug Bjørke, Øyvind Jensen, Siri Hustad, Marianne Rygvold og Hege Bjørke 

   23.12.2009   Rapport fra Byggekostnadsprogrammet
               
Prosjekteringsledelse i byggeprosessen: Suksesspåvirker eller andres alibi for fiasko?     Øystein Husefest Meland     10/2000     Dr. avhandling Øystein Meland 
               
Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil     Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl   2005    Forprosjekt fra byggekostnadsprogrammet
               
PROSJEKTERINGSPLANLEGGING
OG PROSJEKTERINGSLEDELSE
    Ketil Moe m.fl    01/2010   Rapport fra Byggekostnadsprogrammet
               
Endrede Forretningsprosesser
et buildingSMART-prosjekt
    Tore F. Berg m.fl    1.7.2008   Rapport fra Byggekostnadsprogrammet 
               
Samspillet i Byggeprosessen     Per T Eikeland    20.8.2001   Forprosjektrapport til "Felles teorigrunnlag for organisering av byggeprosess
               
Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging      Endre Grimsmo m.fl    4.1.2010   Rapport fra Byggekostnadsprogrammet 
               
Hvordan unngå prosjekteringsfei     Endre Grimsmo m.fl    26.6.2008   Rapport fra byggekostnadsprogrammet
               
Prospective Validation of Virtual Design and Construction Methods: Framework, Application, and Implementation Guidelines     Peggy Ho, Martin Fischer & Calvin Kam   Desember 2009   CENTER FOR INTEGRATED FACILITY ENGINEERING
               
 Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse     Arkitektbedriftene i Norge   Desember 2012    Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY) – utgave 2010
               
Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag: Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase     Kjell J. Sunnevåg   Desember 2007   Concept rapport nr 17
               
INPRO - Open Information Environment for collaborative Processes throughout the lifecycle of a building     Marcus Schreyer m.fl   Januar 2010   A Smart Decision Making Framework for Building
Information Models
               
Livsløpsplanlegging og tilpasningsdyktighet i bygninger     Anders Larsen, Svein Bjørberg   September 2007   Innføring og prinsipper
               
Observation, Theory, and Simulation of Integrated Concurrent Engineering:Grounded Theoretical Factors and Risk Analysis Using Formal Models     John Chachere   April 2009   CIFE Working Paper #WP118, STANFORD UNIVERSITY
               

 PROBY Hovedrapport

  - Vedlegg 1 - Litteraturstudie

  - Vedlegg 2 - Eksempel på prosjekteringsmetode

  - Vedlegg 3 - Prosjekteringsportal

    Alexander Smidt Olsen, Ole Jermstad og Linda Sunde Eriksen    30.6.2013   Rapport fra forskningsprosjektet PROBY